ProCE Banner Activity

Sino ang Susuriin para sa Hepatitis Delta Virus

Clinical Thought

Bagamat iba-iba ang mga alituntunin sa kung sino ang dapat suriin, ang pag-iipon ng data ay sumusuporta sa pangkalahatang pagsusuri para sa mga indibidwal na positibo sa HBsAg.

Released: January 26, 2023

Expiration: January 25, 2024

Share

Faculty

Nancy Reau

Nancy Reau, MD

Professor of Medicine
Richard B. Capps Chair of Hepatology
Chief, Section of Hepatology
Associate Director, Solid Organ Transplantation
Rush University Medical Center 
Chicago, Illinois

Provided by

Provided by Clinical Care Options, LLC

ProCE Banner

Supporters

Gilead Sciences, Inc.

Partners

AHF

ProCE Banner

Faculty Disclosure

Primary Author

Nancy Reau, MD

Professor of Medicine
Richard B. Capps Chair of Hepatology
Chief, Section of Hepatology
Associate Director, Solid Organ Transplantation
Rush University Medical Center 
Chicago, Illinois

Nancy Reau, MD: consultant/advisor/speaker: AbbVie, Antios, Arbutus, Gilead, Intercept, Salix; research support: AbbVie, Gilead, Intercept.