ProCE Banner Activity

Đối tượng cần Sàng lọc Virus Viêm gan D

Clinical Thought

Mặc dù có nhiều hướng dẫn khác nhau về các đối tượng xét nghiệm cụ thể, nhưng các bệnh nhân dương tính với virus viêm gan B nên xét nghiệm ít nhất một lần.

Released: January 26, 2023

Expiration: January 25, 2024

No longer available for credit.

Share

Faculty

Nancy Reau

Nancy Reau, MD

Professor of Medicine
Richard B. Capps Chair of Hepatology
Chief, Section of Hepatology
Associate Director, Solid Organ Transplantation
Rush University Medical Center 
Chicago, Illinois

Provided by

Provided by Clinical Care Options, LLC

ProCE Banner

Supporters

Gilead Sciences, Inc.

Partners

AHF

ProCE Banner

Faculty Disclosure

Nancy Reau, Bác sĩ Y khoa, cố vấn/chuyên gia: AbbVie, Antios, Arbutus, Gilead Sciences, Intercept, Salix; nhà nghiên cứu: AbbVie, Gilead Sciences, Intercept.